Naslovna

Bare Commerce d.o.o. uvozi, skladišti i distribuira robu široke potrošnje na tržištu Bosne i Hercegovine. 
Naši kupci su veliki trgovački lanci, tradicionalne trgovine, hoteli, restorani, pekare...

Od 2003. godine sa Vama "DONN" vlastita robna marka

Od 2013. godine sa Vama "FIRST CHOICE" vlastita robna marka

Od 2015. godine sa Vama "SELECT GASTRO" vlastita robna marka